ZS NR 2 UL. Jedności 9

 

GODZINA

PRZEDMIOT

WYKŁADOWCA

SALA

SOBOTA 15.11.2014

09.00-11.15

(3h)

Projektowanie i dokumentacja techniczna ćwiczenia

 

Mgr Piotr Wasilewski

 

PO

11.30-13.45

(3h)

 

Warsztaty twórczości plastycznej ćwiczenia

 

Mgr Piotr Wasilewski

 

PO

 13.45-14.30  PRZERWA

14.30-16.45

 (3h)

Technologie informacyjne i multimedia w edukacji plastycznej i technicznej ćwiczenia

Mgr Danuta

Jędrychowska-Peters

s. komputerowa 101

ul. Zwycięstwa 113

17.00-18.30

 (2h)

Technologie informacyjne i multimedia w edukacji plastycznej i technicznej ćwiczenia ZAL. Z OCENĄ

Mgr Danuta

Jędrychowska-Peters

s. komputerowa 101

ul. Zwycięstwa 113

NIEDZIELA 16.11.2014

08.00-10.15

(3h)

Metodyka nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia

 

Mgr Roman Stępniak 

 

PO

10.30-12.45

(3h)

Metodyka nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia

 

Mgr Roman Stępniak 

 

PO

13.00-15.15

(3h)

Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia

 

Mgr Danuta Lech

 

PO

15.30-17.45

(3h)

Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia

 

Mgr Danuta Lech

 

PO