ZS NR 2 UL. Jedności 9

 

GODZINA

PRZEDMIOT

WYKŁADOWCA

SALA

SOBOTA 05.11.2016

09.00-11.15

(3h)

 

Projektowanie i dokumentacja techniczna ćwiczenia

 

Dr inż. Wiesław Cienkowski

 

2

11.30-13.45

(3h)

Metodyka nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum wykład

 

Mgr Monika Kołodziejek

 

2

 13.45-14.30  PRZERWA

14.30-16.45

 (3h)

Metodyka nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia

 

Mgr Monika Kołodziejek

 

2

NIEDZIELA 06.11.2016

08.00-10.15

(3h)

Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum wykład

 

Mgr Danuta Lech

 

2

10.30-12.45

(3h)

 

Warsztaty twórczości plastycznej ćwiczenia

 

Mgr Danuta Lech

 

2

13.00-15.15

(3h)

Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia

 

Mgr Danuta Lech

 

2

15.30

 

Seminarium

 

Dr Iryna Kierzkowska

 

2