ZS NR 2 UL. Jedności 9

 

GODZINA

PRZEDMIOT

WYKŁADOWCA

SALA

SOBOTA 10.01.2015

09.00-09.45

(1h)

 

Projektowanie i dokumentacja techniczna ćwiczenia ZAL.

 

Mgr Piotr Wasilewski

 

PO

09.50-11.20

(3h)

 

Projektowanie i dokumentacja techniczna wykład EGZ „0”

 

Mgr Piotr Wasilewski

 

PO

11.30-14.30

(4h)

Metodyka nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia

 

Mgr Roman Stępniak 

 

PO

14.45-15.30

 (1h)

 

Warsztaty twórczości plastycznej ćwiczenia ZAL. Z OCENĄ

 

Mgr Piotr Wasilewski

 

PO

NIEDZIELA 11.01.2015

09.45-12.00

(3h)

Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia

 

Mgr Danuta Lech

 

PO

12.15-14.30

(3h)

Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum wykład

 

Mgr Danuta Lech

 

PO

14.45-17.45

(4h)

Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum ćwiczenia

 

Mgr Danuta Lech

 

PO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS NR 2 UL. Jedności 9

 

GODZINA

PRZEDMIOT

WYKŁADOWCA

SALA

SOBOTA 17.01.2015

 

 

NIE MA ZAJĘĆ

NIEDZIELA 18.01.2015

08.00-10.15

(3h)

Metodyka nauczania plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum wykład + EGZ”0”

 

Mgr Danuta Lech

 

111

10.30-12.00

(2h)

Metodyka nauczania techniki w szkole podstawowej i gimnazjum wykład + EGZ”0”

 

Mgr Roman Stępniak 

 

111